Pantun Minang

Pantun Minang

Pantun Minang – Budaya Minangkabau merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan daerah perantauan Minangkabau. Banyak sekali budaya yang dimiliki oleh masyarakat minang.

Salah satau budaya yang dimilikinya adalah pantun minang. Dalam masyarakat Minangkabau, pantun dan pepatah-petitih merupakan salah satu bentuk seni persembahan dan diplomasi yang khas.

Berikut akan infastpedia sajikan kumpulan Pantun Minang Lucu dan Artinya yang akan saya jabarkan berdasarkan terjemahan dari sahabat dari minang, jadi jangan khawatir bila seandainya kamu ragu mengenai artinya, karena untuk kalian tahu, sahabat saya asli orang Sumatera Barat bersuku Melayu, jadi pasti mengerti betul Bahasa Minangkabau. Penasaran? Yuk langsung kita simak.

Pantun Minang Lucu

Ka kabun pai bakureh
Basobok kambiang babadan kuruih
Maingek galak adiak nan laweh
Aia putiah radonyo manih

Artinya:
Ke kebun pergi bekerja
Bertemu kambing berbadan kurus
Jika terbayang adik sedang tertawa terbahak
Air putih pun rasanya manis

***

Sanjo-sanjo buruang manangih
Diujuang gunuang matoari tabanam
Awak sangko adiak masih gadih
Kironyo anak alah baranam

Artinya:
Senja-senja burung menangis
Dibalik gunung matahari terbenam
Aku sangka adik masih gadis
Ternyata sudah beranak enam

***

Pasaman Timur si koto cengkeh
Lubuak Sikapiang si KotoMadya
Dima hati indak ka cameh
Gincu adiak sabana maha

Artinya:
Pasaman Timur kota cengkeh
Lubuk sikaping kotamadya
Bagaimana hati tidak cemas
Make up adik harganya sangat mahal

***

Jalan-jalan ka padang panjang
Singgah sabanta mambali papan
Sabana lamak si gulai randang
Gadih rancak lewat ndak taacuahkan

Artinya:
Jalan-jalan ke Padang Panjang
Singgah sebentar membeli papan
Enak sekali gulai randang
Gadis cantik lewat tak teracuhkan

***

Kabau jantan runciang tanduaknyo
Mamakan rumpuik di Padang basi
Baa ndak ka sakik hati ko
Janji tabuek nyo kabur lari

Artinya:
Kerbau jantan runcing tanduknya
Memakan rumput di Padang Besi
Bagaimana hati ini tidak sakit
Janji terikat, adik malah lari

***

Buruang Alang inggok di Barak
Pupuak dibali samo jo dadak
Satiok tabayang senyum manih adiak
Karupuak dikunyah raso martabak

Artinya:
Burung elang hinggap di barak
Pupuk dibeli bersama dedak
Setiap terbayang senyum manis adik,
Kerupuk dikunyah rasa martabak

***

Ka kadai mambali bada
Bada diserak’an ka dalam samak
Kok iyo lai adiak sayang ka uda
Lai amuah adiak jadi minantu amak ?

Artinya:
Ke kedai membeli teri
Teri sitabur ke dalam semak
Jika benar adik sayang ke abang
Apakah adik mau jadi menantu ibu ?

***

Pai ka jam gadang naiak kereta
Anak rang agam rancak lakunyo
Alah tuo hiduik di dunia
Sampai kini masih juo jomblo

Artinya:
Pergi ke jam gadang naik sepeda
Anak Suku Agam bagus perilakunya
Sudah tua hidup di dunia
Sanpai sekarang masih jomblo saja

***

Rakik maco urang singkarak,
Duduak diatehnyo sambia maota ota.
Uda bantuak nyo se nan bagak,
kironyo uda gadang sarawa.

Artinya:
Bagus rakitnya orang Singkarak
Duduk diatasnya sambil bercengkrama
Abang jago hanya di luar saja
Ternyata hanya omong kosong saja

***

Ba rakik rakik ka hulu
Baranang ranang katapian
Mantan alah ka penghulu
Awak masih jo surang

Artinya:
Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ke tepian
Mantan sudah ke penghulu
Aku masih saja sendirian.

Pantun Adat Minang

batusangka kota budaya .
singgah sabanta makan pangek .
alah panek awak bagaya .
tapi indak dicaliak-caliak .

cibadak badakak-dakak .
mantimun batali-tali .
ko paruik alah litak .
apo nan ka dibali .

Ninja banamo pandeka japang…
Saolin banamo pandeka di cino…
Di denai cinto ka adiak surang…
Tapi dek adiak babagi duo…

Duo tigo kuciang balari,
ampek limo tatungkuik tacilantang,
Anam tujuah nyo mangeak,
Lapa sambilan sapuluah sabaleh duo baleh tigo baleh dst..

ko rimbo parak awak
kalao samak tolong siangi
kok kayo dunsanak awak
kok bansaek haram di silau nyo

Anak ikan dimakan ikan
Ikan tenggiri di dalam lauik
Sanak bukan sudaro bukan
Dek cinto hati tapauik

Buruang alang tabang kalauik
Tibo dilauik manangkok ikan
Alah lamo denai bamukasuik
Baru kini tasampaikan

Kayu banamo kayu surian
Nan tuo tolong ditabang
Untuak pambuek lamari
Sabana malang untuang badan
Awak tacinto dipunyo urang
Sinan bamanuang surang diri

kalapau mari kalapau
kalapau mambali kopi…
bagurau mari baguarau..
bagurau sampai pagi…!

layang2 simalin deman
bari baikua bakapalo
tabang tinggi diawan biru
lalu kapatabang disangkuiknyo

disayang2 kajadi pamenan
cari saukua kaadaanyo
sadang dihati manggabubu
tibo diurang dirangguiknyo..

iko timun bukan sambarang timun..
iko timun dari lahat..
iko pantun bukan sambarang pantun..
iko pantun dari sahabat..!

kalambau basiang padi..’
padi ditanam urang talago..
hari nan sadang pukuah satu..
bagurau panyanang hati.’.
hati didalam sadang hibo…
hati nan luko dek sambilu

abiek salai daun dulang.
daun d ambiek peti .
lai dnai nan dak ka pulang.
dk hiduik den sulik rajaki.

basalah mangko basabab…………
usah sanak ba ibo hati………..
nan garah ka di ajab-ajab……….
nan andia ka di lantuangi………..

samuik karanggo diateh karambia
muncuang mangango salemo mailia.

Baliku jalan kelok sambilan…
Kelok baliku ateh sampai kabawa…
Bara kaibo nyo untuang badan…
Kawan lah pai Awak lah tingga…

limau manih tapi tabek
jatuah ciek tibo d rantiang
awak manih gigi tajungkek
kama pae d salak anjian

bukittinggi di linkar bkit,
bukit d lingkar kayu jati.
Kasih sayang bukan sedikit
dari mulut sampau kehati

pak camat duduak mancangkuang..
tampak tigo nan tabuduang..
duo tomat ciek taruang..
lah sato pulo si bulu jaguang

Luruih jalan kabatu sangka
singgah sbnta dipagaruyuang
dn sangko adiak manggata
kro nyo nda tau diuntuang

bialah pandan denai tinggakan
pandan lah lapuak dalam sawah
bialah badan bajauahan
asakan dihati indak barubah

taragak bana makan samba randang,
tp jauah tmpe mbali nyo,
taragak bana pnyo pacar urang padang,
tapi urang jawa nan basuo ..

Den sangko pneh ka sampai sanjo,
kironyo hujan di tangah hari,
den sangko adiak sabana cnto,
kironyo adiak maungkia jnji.

Ungkai usah sumbarang ungkai
kok taungkai janji nan lamo
pakai usah sumbarang pakai
kok tapakai barang mintuo….

rumah gadang madok kailia…..
ampangan anyuik dilubuak pua……
kantuik badatang kanciang balasia…..
ondoh pondoh cirik kalua…..

Di sangko rumah gadang madok kamudiak
kironyo rumah gadang madok ka ilia
di sangko lah gadang mangko cadiak
kironyo batambah gadang mangko ka pandia

Rokok tembakau rokok ranggaek
Urang rantau den pai ciek

Batang anau tagaknyo miriang
tatahan dek batang jambu
ambo nan dirantau sadang paniang
sabab dek galeh indak laku

aie tajun d lembah anai,
kelok sembilan dipayokumbuah.
ambo bapntun nan alun pandai,
mintak ajaan dek urang jauah.

Karimbo dihari sanjo
sobok baruak balang kaki
mangkok ambo muncul disiko
handak maubek galau dihati

anak ayam makan gulo-gulo …
anak kanciang geleng-geleng kapalo…
salam kenal dari ambo…
untuak dunsanak kasadonyo

buruang balam tabang karimbo
masuak samak dalam jurangnyo
sambah salam dari ambo
untuak dunsanak kasadonyo

musajik d ateh bukik
ba kunci jo kuro-kuro….
ba’a urang ka sumbayang pintu takunci
sialah nan punyo karajo

Bareh solok bareh tanamo
ditanak ulam pario
nak mudo rang solok suku chaniago
rato-rato gagah urangnyo

bareh solok bareh tanamo
ditanak urang di dlm dandang
nak gadih rang suku chaniago
sanang hati lo awak mamandang

Bareh solok bareh tanamo,,
di simpan urang dalam lumbuang,,
lah rancak kamek pulo,,
tapi sayang alun balaki lah manganduang,,,,

Bareh solok bareh tanamo..
Dipagatok ulam pario
suku chaniago suku tanamo
dan lah terkenal diman-dimano.

Dari bukik tinggi taruih kabaso
tibo dibaso mancaliak randai
mancari bini cari lah jando
ibarek maracak kudo pandai

tumbuah salibu d rumpun padi…
samak dek ilalang nan jo banto…
Lah lusuah rindu di badan diri…
Dek sanak sasa di ujuang cinto

Sadang malepoh,,
sagaleh kopi,,
sadang maonggoh,,
lampu mati,,

Painan jo batang kapeh…
Ka tigo nan jo balai salasa…
Di sinan tido ba uleh….
Di siko arek2 lungga…..

anak sipasan di dalam rimbo
mti digolek-golek batang
kok lah tajua pisang ambo
balikanlah rokok sbatang

Pantun Minang Jenaka Terbaru

Bungo rayo warnanyo sirah
Dipatiak dek rang pasa usang
Sabana cadiak baruak sabalah
Galambuang kuniang, nyo sangko pisang

Artinya:
Bunga Raya warnanya merah
Dipetik oleh anak Pasar Usang (nama pasar)
Sungguh pintar monyet tetangga
Balon warna kuning, disangkanya pisang

***

Sawah tabantang di tapi muaro
Anak gubalo mamanciang lauak sapu-sapu
Tigo taun wak basamo
Katiko baralek uda jadi tamu

Artinya:
Sawah terbentang di tepi muara
Anak gembala memancing ikan sapu-sapu
Tiga tahun kita bersama
Ketika nikah, aku jadi tamu

***

Daun maapuang di aia tanang
Maapuang ka ilia manuju muaro
Pangana alun juo lai tanang
Jodoh antar dima, umua lah sanjo

Artinya:
Daun mengapung di air tenang
Mengapung ke hilir menuju muara
Pikiran masih belum tenang
Jodoh entah dimana, umur semakin tua juga

***

Hari galok matoari ndak tagak
Sawah baarok ari ka ujan
Dima hati indak tagalak
Tupai talapeh dari dahan

Artinya:
Hari gelap matahari tak muncul
Sawah berharap hari kan hujan
Dimana hati tidak tergelak
Tupai terlepas dari dahan

***

Ka Batipuah naiak pedeti
Pedeti ditariak oh si kudo bendi
Sabana bedo anak mudo kini
Sadang talampa di rumah sakik pun masih baselfi

Artinya:
Ke Batipuh naik pedeti
Pedetinya ditarik oleh kuda
Emang beda anak muda sekarang
Sedang terkapar sakit pun masih sempat foto selfi

***

Ka ladang di pagi ari
Paluah kalua kaniang mangkilek
Sabana kreatif anak mudo kini
Bapoto saratuih, nan diambiak ciek

Artinya:
Ke ladang di pagi hari
Keringat bercucuran kening mengkilap
Benar-benar kreatif anak muda kini
Berfoto seratus kali, yang diambil hanya satu

***

Padi dipacik tuga mahantak
Duduak sabanta di tapi barak
Baa kok indak ambo tagalak
Kuciang bajalan sambia tagak

Artinya:
Padi dipegang kayu dihentak
Duduk sejenak di tepi barak
Bagaimana aku tidak terbahak
Kucing berjalan sambil berdiri

***

Tandiang bola ilia jo mudiak
Sipatu babali di koto baru
Sungguahlah sanak indak mancaliak
Baruak si angku mancari kutu

Artinya:
Tanding bola antar kampung
Sepatu dibeli di Koto Baru
Sungguh engkau tidak melihat
Monyet si kakek sedang mencari kutu

***

Tabamlah lantak di pagi ari
Bataduah bakipeh di bawah cubadak
Mode ko bana nak gadih kini
Salero gadang, dapua baserak

Artinya:
Tanamlah pembatas di pagi hari
Berteduh berkipas di bawah pohon nangka
Seperti inilah anak gadis kini
Selera tinggi, dapur tak berasap

***

Si Malin Kundang di Pantai Aia Manih
Pariaman jo pantai Gondariah
Talampau kancang ka nan gadih
Abuak mamutiah, kapalo lah sulah

Artinya:
Si Malin di Pantai Air Manis
Pariaman ada Pantai Gondariah
Terlalu suka yang gadis-gadis
(Padahal) rambut sudah memutih

Pantun Minang Galau

Salamaik malam sanak sadonyo
Apo kaba sanak di pagi hari kini
Lah lamo kito ndak basuo di udaro
Di cubo pulo bapantun agak sakali.

Aia guruah sagaro ambun
Kayu gadang pahampang batu
Hati rusuah baok bapantun
Buliah nak hilang sagalo rindu.

Maninjua padi lah masak
batang kapeh batimba jalan,
hati risau di bao tagak
raso kalapeh nan di tangan.

Siamang di kayu kalek
manggagai ka puncak batuang,
tagamang adiak den jawek,
tasintak adiak den dukuang.

taragak hati ka adiak sayang
Apo lah dayo ado pambateh nyo
Bia lah rindu di tahan surang
Untuang isuak ka batamu juo

kok ka di lulua taraso sandek
Ka di muntah kan tak mungkin lai
Gigi jo garaman nan di enjo nyo
Kasiah tabaok sayang lah lakek
Bia pun hati barayun sansai
Di cubo juo mampaelok kan nyo.

walau pun padiah hati di dalam
Walau balinang si aie mato.
Mungkin lah jadi kodrat nyo alam
Denai tarimo jo lapang dado.

Indak sapatah kato tarucap
Indak saciok salam di bari
ka jantuang hati adiak manancap
badarah sampai ka lubuak hati.

tolong tanyo di bari jawek
Tolong lah umbuak tangih didado
manga ko lapeh janji paikek
Tanpa musabab jo karano nyo

harum sungguh bunga cempaka
Di petik anak gadis pemanja
Bukan lah insan kita nama nya
Kalau tak punya cacat dan cela..

melihat kamu tersipu malu.
Rasa di hati kian menggebu
Bukan maksud ingin merayu
Tapi memang ku suka kamu.

garai sianok banda nyo dalam…….
Jalan ka kampuang koto gadang….
Di Dalam lalok jadi rasian….
di dalam angan tabayang bayang.

seandainya bisa memutar waktu
Ku ingin kembali ke masa silam
Saat masih berdua dengan dirimu
slalu bersama siang atau pun malam

Terasa sepi semenjak kau pergi
Hari hari berlalu tiada arti
Kemana melangkah slalu sendiri
Tanpa dirimu tuk mendampingi

ramo ramo si kumbang janti
Buruang balam nan togo gayo
Lah panek denai manahan hati.
adiak nan indak mangarati juo..

Ramo-ramo si kumbang Jati
jati dibao dari kampuang jao
Ndak ba-a panek mananti
si jantuang hati kan datang juo

ramo ramo si kumbang janti,,
hinggok di batang rumpun banto,,,
lah tiok hari uda nasehati,,,
nyo ndak manyimak ka baa juo,

ramo ramo si kumbang jati,,,
jati di bao ka kampuang jao..
ndk baa mnanti asa lai pasti,,,
bedo nyo mananti nan sio sio.

Bukiktinggi suko mananti
nan dinanti panjua kain
Ndak mungkin lai dinanti
eloklah bacari ganti nan lain

bukik tinggi ka lubang japang,,,
tampek wisata nagari awak,,
jikok di cubo baraliah pandang,,
mungkin ko ado nan sarupo pintak,,

sakian lamo kito bakawan
Tapi hanyo di dunia maya
Kini kito bajabat tangan
Kito batamu di dunia nyata..

Pantun Minang Nasehat

Pandai manggantang aie lauik
Pandai manyalam dalam bumi
Tau di rantiang ka manyangkuik
Pandai mangaji baso jo basi

Indak mangecek ba hati kusuik
Muko nan janiah di nampakkan
Walau harimau di dalam paruik
Kambiang juo nan di kaluakan

Bujang minang si bujang ramah
Tak dangki jo tinggi hati
Galak manih kucindan murah
Di sayang urang sanagari

Pandai ma uleh rumin putuih
Tau di bayang kato tibo
Tinggi taratik jo mujilih
Paga adaik benteng pusako

Ingek dek kaji nan paratamo
Dimano ko lauik manyatokan
Ingek di hati nan paratamo
Dimano ko Allah manciptakan

Anak urang kampuang ilalang
nak lalu ka kampuang baso
Malu jo sopan kalau ilang
Abihlah raso jo pareso

Lamo hiduik banyak di raso
jauah bajalan banyak di liek
Jiko iman kurang di dado
disiko umat mangko ka sasek…

Kok indak pandai usah curito
Kok nan pandai bilangan nan cadiak
Urang adaik bisa picayo
Disiko kito bamufakaik

Kok jo adaik pandai jo raso
Kok jo syarak pandai babarito
Kok di alif tingga di alam
Di jantuang kito patauikan

Batangnyo sandi andiko
Dahannyo cupak jo gantang
Rantiangnyo babarih balabeh
Dimano ko alua jo patuikan

Payokumbuah jalannyo luruih,
Singgah sabanta di Piladang.
Kok gantieng jan sampai putuih.
Tinggakan juo salai banang.

Ratak limau dek binalu
Tumbuah sarumpun di tapi tabek
Kok abih raso jo malu
Bak kayu tangga pangabek

tasabuik ulayaik minangkabau
lareh duo luaknyo tigo
nan tuo luak tanah data
nan bonsu luak limo puluah
nan tangah luak agam
panjangnyo bakaratan,lawehnyo basibiran
naknyo salamaik iduik di rantau
pacik pitaruah nan tuo-tuo
manompang lalu indak ba a
parik urang usah di runtuah
isuak kok jadi buah dandam
sansaro badan manangguangkan

sa andai mangko bakato
satolan mangko bajalan
duduak surang ba sampik-sampik
duduak basamo ba lapang-lapang
pandai-pandai lah manyerakkan jalo
lubuak nan banyak balarangan
kok cabiak kanai pinjaik
kamalah badan ka batenggang

pulau pandan jauh di tangah
di baliak pulau si angso duo
hancua badan di kanduang tanah
budi baiak takana juo

Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggang lenggok kan
Di baok urang ka saruaso
Anak di pangku kamanakan di bimbiang
Urang kampuang di patenggang kan
Jago Nagari jan Binaso

Jikok bakato indak manyingguang
Kok bapambari jo randah hati
Jadi panutan dek urang kampuang
Sumarak urang sa nagari

Idak batanggang ba habih minyak
Dak nyo bak siang ba habih hari
Namuah batanyo rajin manyimak
Kalau baraja jo sapanuah hati

Jikok bakato di bawah-bawah
Kok nyo manyauk di ilia-ilia
Indak nyo suko mahajan tuah
Bakato sopan indak manggisia

Hati lapang paham tak sampik
Pandai maninbang jo manaka
Walau batenggang di nan rumik
Indak bakisa di nan bana

Tau di rantiang ka mancucuak
Tau di dahan ka ma nimpo
Tau di ratak sabalun lapuak
Bujang arih rang bijak sano

Di nan dalam tak bagalombang
Di nan dangka nyo tak bariak
Di sakik hiduik indak tagamang
Ka nan kuaso inyo mamintak

Kalau baragiah jo mambari
Indak maharok baleh jaso
Jariah nan indak di kanalai
Bia nan satu manilai nyo

Iman nyo taguah bapandirian
Ba istiqamah ba tauhid pulo
Dek kawan-kawan jadi panutan
Rang kampuang sayang kasadoannyo

Indak barajo ka hati surang
Ba sutan ka mato inyo tido
Kayo katampek rang batenggang
Cadiak ka bakeh rang batanyo

Ibaraik baringin di tangah padang
Uraik tahujam ka palito
Aka nyo kuaik baurek tunggang
Panuah lah bumi dek rumpun nyo

Dek gampo indak taruntuahkan
Takkan nyo tumbang dek limbubu
Dek badai indak ta olengkan
Kononlah lah goyang angin lalu

Bapucuak cewang ka udaro
Tinggi manggapai awan biru
Kok urek nyo tampek baselo
Jadi pidoman musafia lalu

Sungguah batang tinggi manjulang
Tapi tinggi nyo manaungi
Dahan nanrampak ka bagantuang
Jikalau paneh ka payuang panji

Alah tatuah di ranah minang
Bujang minang rang bijaksano
Manyingguang urang inyo bapantang
Apo lai gadang nan ka malendo

Penutup

Demikianlah ulasan lengkap mengenai pantun minang yang bisa menjadi referensi Anda. Semoga sebuah budaya minangkabau ini bisa tetap lestari di Negri tercinta Indonesia. Sekian dan terima kasih.


Pantun Minang


Pencarian yang paling banyak dicari:

  • pantun minang dan artinya
  • pantun minang lamo
  • pantun minang gombal
  • pantun minang sindiran
  • pantun minang lucu untuk teman
  • pantun minang lucu dan kocak
  • pantun minang adat
  • pantun minang nasehat agama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *